Không giới hạn đăng ký nguyện vọng của thí sinh mùa tuyển sinh 2020

Bộ GD-ĐT vẫn hỗ trợ các trường xây dựng cổng thông tin chung để phục vụ việc xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.
Không giới hạn đăng ký nguyện vọng của thí sinh mùa tuyển sinh 2020
Không giới hạn đăng ký nguyện vọng của thí sinh mùa tuyển sinh 2020

Một ngành không được dùng quá 4 tổ hợp để xét tuyển

Sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nhất 1 trong 2 bài thi toán, ngữ văn để xét tuyển. Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho 1 ngành (những tổ hợp chỉ thay đổi các ngoại ngữ khác nhau được coi là 1 tổ hợp).
Đối với các trường, ngành có thi năng khiếu, sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó, có ít nhất 1 bài thi/môn thi toán hoặc ngữ văn kết hợp với kết quả thi năng khiếu để xét tuyển.
Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển.
Hiệu trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định tổ hợp tuyển sinh.

"Thoải mái" nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng cao nhất

Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng, duy trì và vận hành Cổng thông tin tuyển sinh, trong đó bao gồm các thông tin về chỉ đạo điều hành công tác tuyển sinh; cơ sở dữ liệu về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh.
Để đăng ký xét tuyển, thí sinh ghi nguyện vọng của mình vào hồ sơ đăng ký xét tuyển. Điểm thu nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh phải cập nhật phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh, điều chỉnh sai sót (nếu có), lưu hồ sơ và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
Liên hệ học nấu ăn chuyên nghiệp:
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội – Cao đẳng Nấu ăn Hà Nội (công lập)
Điện thoại: 0962.523.447 (Cô Hương)
Địa chỉ: Số 2, 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Previous
Next Post »

Thanks for your comment