Học Viện Tài Chính thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH năm 2020


Học Viện Tài Chính thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH năm 2020
(Lớp đặt tại Số 2, Ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội)
Số: 930/TB – HVTC ngày 20 tháng 8 năm 2019
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày15/8/2007của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học (đợt tháng 1/2020) với những nội dung như­­­ sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo:
STT
Ngành tuyển sinh
Chỉ tiêu
Ghi chú
1
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán DN)
150
2
Tài chính- Ngân hàng (Chuyên ngành:Tài chính Doanh nghiệp).
80
3
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế nguồn lực tài chính)
48
4
Hệ thống thông tin kinh tế (Chuyên ngành Tin học Tài chính – Kế toán)
24
5
Quản trị Kinh doanh
48
Tổng chỉ tiêu
350
2. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:
a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính qui, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.
b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính qui, thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.
c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo như qui định tại mục b khoản
3. Môn thi tuyển:
STT
Ngành/chuyên ngành
Môn thi

1
          Ngành Kế toán
(Chuyên ngành Kế toán DN)

Môn Toán (Chương trình THPT) áp dụng cho tất cả các chuyên ngành.

Nguyên lý kế toán
Kế toán Tài
chính

2

 Ngành TC-NH
1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp 

Tài chính –Tiền tệ 


Tài chính - Doanh nghiệp

   3
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing)
Marketing căn bản
Quản trị Marketing
4
Ngành Kinh tế
(Chuyên ngành kinh tế nguồn lực tài chính)
Lịch sử các Học thuyết kinh tế
Kinh tế nguồn lực tài chính
5
Hệ thống thông tin quản lý
HTTT quản lý
Cơ sở dữ liệu
4. Bằng tốt nghiệp:
– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ­ược cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.
5. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ:
Thu trực tiếp: Trong giờ hành chính, tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội – Số 2, Ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.
7. Thời gian, địa điểm thi tuyển: 
Tháng 1/2020 tại Học viện Tài chính.
Hotline0962.523.447 (Cô Hương).
8. Nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng  1/2019. (Xem chi tiết trên Website http://www.hvtc.hcit.edu.vn).


Previous
Next Post »

Thanks for your comment